Mijn visie

Wat je precies van een ruimte verwacht heeft heel veel invloed op het uiteindelijk ontwerp. Voordat ik met een ontwerp begin probeer ik daarom altijd eerst te zoeken naar de essentie van een opdracht. Ik vind het belangrijk dat er vooraf niet alleen goed nagedacht is over het programma van eisen (wat ‘moet’ er in het ontwerpen terug komen) maar dat er ook stil gestaan is bij hoe je je in de ruimte wilt voelen en wat deze uit moet stralen.

Ik ben van mening dat je als ontwerper in dienst van de gebruiker werkt. Ik vind het daarom belangrijk dat een ruimte er niet alleen mooi uit ziet, maar dat deze ook functioneel is. Tijdens het ontwerpen kijk ik daarom niet alleen naar de esthetische aspecten van een ontwerp, maar ook naar de praktische kant. Een ontwerp toetsen aan gebruiksvriendelijkheid is voor mij dus veruit het belangrijkste onderdeel van het ontwerpen.

Een geslaagd ontwerp bevat een goede balans tussen de benodigde elementen en een uitstraling die aansluit bij de functie en de gebruiker. Ik vind het enorm uitdagend en bevredigend als het mij lukt om deze onderdelen als een soort puzzel in elkaar te leggen.